สังคมและการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤต โควิด-19

ในเดือนเมษายน ปี 2020 วิกฤตโควิด-19 คร่าชีวิตมนุษย์ไปกว่า 1 แสนกว่าคน ความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ และพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นเช่นเดิม

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของประชาชนนั้นจะเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป สังคมเกิดการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพราะผู้คนถูกผลักดันให้ใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร ทำงาน และค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้คนจะหันมาใส่ใจสุขภาพเพราะวิกฤตการณ์ด้านสาธารสุข ทำให้ทุกคนเกิดอาการ Panic ต่อเหตุการณ์ไวรัสระบาดมากขึ้น จะเห็นได้จากการที่หลายๆคนซื้อประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ไว้กันมาก เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเมื่อพวกเขาตระหนักว่าการรวมกลุ่มคนมากๆอาจทำให้พวกเขาเกิดภาวะเสี่ยงที่จะติดโรค พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้คนจะให้ความสนใจในการสั่งของออนไลน์กันมากขึ้นนั่นเอง ตลอดจนพฤติกรรมด้านการศึกษา และการทำงานอย่าง Work Form Home และ Learn Form Home จะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

นั่นจึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงเกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือการค้าออนไลน์ที่เฟื่องฟูมากขึ้นตามมา ไม่ว่าจะในด้านการทำงานอย่างโปรแกรมในการติดต่อทำงาน การเช็คเวลาทำงานเข้างาน การส่งเอกสาร จะเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น  หรือแม้กระทั่งออนไลน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาอย่างโปรแกรมที่ช่วยในการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้ว เราก็จะเริ่มเห็นระบบ AI เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน 

นอกจากการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตและการค้าออนไลน์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ในหลายๆ ประเทศที่มีการประกาศ Lockdown ปิดประเทศเป็นเวลานานก็ย่อมส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกทำให้วัตถุดิบในหลายๆประเทศเกิดความขาดแคลนและนั่นจะนำพาซึ่งการ ‘เน้น’ ธุรกิจภายในประเทศตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยการผลิตใช้แค่ในประเทศตัวเองที่เรียกว่า Deglobalization 

ภายหลังการเกิดโควิด-19 นอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน และเอกชนแล้วอย่างภาครัฐก็ไม่น้อยหน้าเพราะภาครัฐจะหันมาทุ่มให้กับระบบสาธารณสุขมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เนื่องจากการเกิดวิกฤตไวรัสระบาดทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขมากขึ้นนั่นเอง 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ในอนาคตยังมีอีกมากที่รอมนุษยชาติอยู่  ทุกๆหน่วยงานจึงเริ่มคาดการณ์และเตรียมแผนรับมือ เราซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็อย่าลืมเตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกันนะ! 

ผลการตรวจ

C:\Users\user\Desktop\งานX9\ครั้งที่ 7 ส่งงาน 15.4.63\2_สังคมและการดำเนินชีวิต\5.jpg