เหตุผลของการใช้โล่รางวัลในการประกาศเกียรติคุณของผู้คน

ในปัจจุบันการทำโล่รางวัลที่จะใช้นำมามอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ใครสักคนนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีร้านที่รับทำโล่รางวัลกระจายตัวอยู่มากมาย สถาบันหรือองค์กรไหนต้องการมอบโล่รางวัลให้กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จคนใดก็สามารถสั่งร้านให้ทำโล่ได้ตามต้องการเลย ถือว่าง่ายและไม่มีความซับซ้อนใด ๆ แต่หากย้อนกลับไปในสมัยก่อนอะไรก็คงไม่ง่ายแบบในวันนี้ เพราะวัสดุที่จะนำมาทำโล่รางวัลก็มีจำกัด รวมไปถึงเทคโนโลยีวิทยาการต่าง ๆ ก็ยังมีน้อยและไม่ได้ก้าวหน้าเช่นปัจจุบัน นั่นจึงนำเราย้อนกลับไปคิดถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมจึงต้องมีการมอบโล่รางวัลในการประกาศเกียรติคุณของผู้คน เรื่องนี้มีที่มา ลองมาติดตามกัน

ที่มาของการใช้โล่เป็นรางวัล

หากย้อนประวัติศาสตร์กลับไปในโลกยุคโบราณ ในตอนนั้นก็คงยังไม่มีแหล่งรับทำโล่รางวัลเหมือนในปัจจุบันแน่นอน อีกทั้งถ้าเป็นในสมัยโบราณโล่อาจจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นรางวัลด้วยซ้ำ เรื่องของการใช้โล่นำมามอบเป็นรางวัลนั้นไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจน แต่นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการก็ได้มีการสันนิษฐานถึงที่มาไว้หลากหลาย กระแสหนึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวสัญญะวิทยาผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานไว้ว่า ในยุคโบราณมนุษย์เราทำสงครามกันแทบจะตลอด เพื่อแย่งชิงหรือปกป้องอาณาเขตบ้านเมืองของตนเอง นอกจากดาบ และหอกแล้ว โล่ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธด้วยเช่นกัน

อาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบ หอก หรือโล่เป็นเครื่องมือที่นักรบและผู้ปกครองบ้านเมืองใช้ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ รวมไปถึงเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการประกาศชัยชนะอันสูงสุด แต่ที่จะพิเศษหน่อยก็จะมีโล่ ที่กองทัพหรือเหล่านักรบจะมีการออกแบบให้มีความแตกต่าง โดยบางแห่งจะมีการใส่ตราสัญลักษณ์ประจำเมือง บางแห่งจะทำแยกย่อยลงไปอีก นอกจากใส่ตราสัญลักษณ์ประจำเมืองแล้ว ยังมีการทำสัญลักษณ์ตราประจำตระกูลลงไปด้วย เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกเหล่าทัพที่มา หรือต้นสังกัดของตนเอง และจากจุดนั้นเองจึงมีการพัฒนาในเวลาต่อมาให้ใช้โล่เป็นสัญลักษณ์ในการประกาศที่มาตัวตนหรือผลงานของตนเอง หรือของหน่วยงาน และกลายมาเป็นการมอบโล่รางวัลในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการสันนิษฐานในมุมของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น

โล่ เครื่องหมายแห่งชัยชนะ

นอกจากจะมีการสันนิษฐานตามแนวทางข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว อีกมุมหนึ่งในมุมมองของนักวิชาการก็ได้มีการนำเสนออีกหนึ่งแนวคิดขึ้นมาด้วย โดยนักวิชาการสันนิษฐานว่า ที่มาของโล่รางวัลที่มอบให้กันในปัจจุบันน่าจะมีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปในสมัยกรีกโบราณ ที่ชาวกรีกในยุคก่อนนั้นหากใครได้สร้างวีรกรรมอันน่าชื่นชมหรือได้ชัยจากการแข่งขันอะไรสักอย่าง ก็จะได้รับมอบสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเป็นช่อพวงใบมะกอก และในเวลาต่อมาเมื่อชาวกรีกได้มีการพัฒนาระบบเงินตรา มีการนำโลหะมาทำเป็นเงินตรา และมอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะ และเมื่อวิทยาการพัฒนาไปมากขึ้นอีก ก็เริ่มมีแนวคิดการสร้างเป็นอนุสาวรีย์เทิดทูนผู้ชนะ แต่ทว่าการสร้างเป็นอนุสาวรีย์จะต้องใช้เวลา กำลังคน และทรัพยากรมาก ท้ายที่สุดจึงมีการปรับออกมาเป็นการมอบโล่ให้เป็นรางวัล เพราะโล่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะในสงครามนั่นเอง

แม้ว่าเราจะไม่สามารถฟังธงได้ว่า จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการนำโล่มามอบเป็นรางวัลจะมีที่มาอย่างไรแน่ แต่ที่แน่ ๆ วันนี้เราก็มีร้านรับทำโล่รางวัลอยู่มากมาย และโล่ก็ได้ถูกใช้เป็นรางวัลเพื่อมอบให้ผู้คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง