โอสถสภา สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่เปิดรับ

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นบริษัทอุปโภค-บริโภคชั้นนำของประเทศไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 127 ปี ประกอบด้วยบริษัทในเครือมากกว่า 20 แห่ง กลุ่มธุรกิจหลักของเราคือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มชูกำลัง และของใช้ส่วนตัว ธุรกิจของเราครอบคลุมกว่า 42 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

1. กลุ่มเครื่องดื่ม ได้แก่ M-150, Lipo, Shark, M-เกลือแร่, M-เพรสโซ, ฉลาม, โสมอินซัม, Peptein, C-Vitt และ คาลพิสแลคโตะ 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเพื่อสุขภาพ : แบนเนอร์, อุทัยทิพย์, โอเล่, โบตัน, ยาธาตุ 4 ตรากิเลน,ยากฤษณากลั่น, ยี่ซิน และ ทัมใจ 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล : BabiMild,Exit, Twelve Plus และ Plant Story 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากผู้สมัครและพนักงาน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินงานในการจ้างงาน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครและพนักงาน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร บริษัทได้จัดทำและประกาศนโยบายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไปนี้คือตำแหน่งงานและโอสถสภา สวัสดิการ 

โอสถสภา สวัสดิการ 

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ) 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 • ค่ารักษาพยาบาล 
 • ประกันอุบัติเหตุ 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 

 • Mechanical Engineer 
 • ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ควบคุมเครื่องคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
 • Electrical Engineer ปฏิบัติงานที่ หัวหมาก หรือ ปฏิบัติงานที่อยุธยา 
 • Printing Engineer 
 • Automation Technician 
 • Premix System & Continuous Improvement Executive 
 • Automation Engineer/Supervisor 
 • Premix Material Planning Executive 
 • Premix Planning Support Executive 

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ “กองสรรหาและว่าจ้าง” บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 02-351-1000 ต่อ 1106 หรือ 063-206-0540