6 คุณสมบัติที่ดีที่โรงงานให้เช่าควรมี

1.สถานที่ตั้งของโรงงานให้เช่าถูกต้องตามกฎหมาย 

อย่างแรกที่ต้องคำนึงคือเรื่องของกฎหมาย ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากโรงงานนนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิต ซึ่งย่อมต้องข้อกำหนดในการตั้งโรงงานอย่างชัดเจน อธิเช่น โรงงานไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโด ฯ  มีระยะห่างจากสาธารณสถาน อย่างเหมาะสมตาม ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรมีคือสถานที่ตั้งของโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2.ต้นทุนและค่าเช่าโรงงานที่สมเหตุสมผล 

 การจะสร้างโรงงานให้เช่าต้องใช้ต้นทุนที่มากดังนั้นการให้เช่าก็จำเป็นต้องมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ถึงอย่าไรก็ดีควรคำนวณจุดคุ้มทุนและตั้งราคาค่าเช่าอย่างสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป้นผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเอง นั่นจะทำให้ส่งผลดีได้ในระยะยาว ผู้เช่าเองก็จะได้ใช้บริการเช่าได้นาน  

2.การคมนาคมสะดวกสบาย 

จะต้องสามารถเดินทางเข้าไปในโรงงานให้เช่าอย่างสะดวกสบาย และยังต้องเชื่อมต่อไปยังสถานที่อื่นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากลดเวลาในการเดินทางลงได้ก็จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี 

3.โรงงานให้เช่าอยู่ใกล้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

แน่นอนการเป็นดรงงานนั้นต้องเกี่ยวพันกับหลายฝ่าย เช่น ซับพลายเออร์ผู้ส่งวัตถุดิบในการผลิตให้ คลังสินค้าที่เมื่อผลิตแล้วต้องขนส่งไปที่นี่เพื่อกักเก็บสินค้าเอาไว้หรือส่งต่อให้กับลูกค้าต่อไป หรืออาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโรงงานที่ต้องมีการส่งสินค้าจำนวนมากไปที่นั่น ฯ ถ้าหากโรงงานให้เช่าอยู่ในทำเลใกล้หลายๆ ฝ่ายที่กล่าวมาได้ละก็ ถือว่าโรงงานนี้ได้ตำแหน่งทำเลทองไปเลย เพราะนอกจากจะลดระยะในการขนส่งแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย 

4.โรงงานให้เช่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

สภาพแวดล้อมที่ดีจะนำพามาซึ่งผลประกอบการที่ดีด้วย เพราะเมื่อสภาพแวดล้อมดีการทำงานก็จะลื่นไหลไม่ติดขัด ไม่ต้องคอยมาแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่เสียเวลาไปโดยไม่จำเป็น  

5.ความปลอดภัยของโรงงานให้เช่า 

ในการทำงานสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอนั่นก็คือความปลอดภัย นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ความปลอดภัยยังเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอีกด้วย โรงงานให้เช่าที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุด และเชื่อถือได้ พร้อมมาตรการและวิธีการป้องกันหากเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมที่สุด  

6.สิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยเรื่องของระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบจัดการของเสียภายในโรงงาน จะต้องมีความปลอดภัยและสะดวกสบายในขณะที่กำลังใช้งาน รวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆก็ควรทำได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การเข้าโรงพยาบาล  การติดต่อสถานที่ราชการ ฯ เมื่อคราวจำเป็นก็ควรเดินทางสะดวก ติดต่อได้ง่าย โรงงานไม่ควรห่างไกลเกินไปจนตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง 

เพราะโรงงานให้เช่ามีต้นทุนในการลงทุนปลูกสร้างค่อนข้างสูง และมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานให้เช่าหลายอย่าง ดังนั้นการจะมีโรงงานให้เช่าที่ดีสักแห่งนั้นทำได้ยาก ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถในการดำเดินงานของโรงงานให้เช่านั้นๆ ว่าจะทำได้หรือไม่ และเมื่อทำแล้วควรทำให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนลงไป