Tag: ชุบ โลหะ

การชุบโลหะคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร

การชุบโลหะคือการทำให้โลหะชนิดหนึ่งเคลือบอยู่บนผิวของโลหะชนิดหนึ่งนั่นเอง โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วเพื่อปรับปรุงผิวชิ้นงานให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อความร้อน ทนต่อการเสียดสี รวมถึงป้องกันการกัดกร่อนด้วย การชุบโลหะนั้นเป็นการนำเอาวัสดุมาเคลือบติดกับผิวของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า การเคลือบด้วยไอกายภาพและเคมี การเคลือบสารแม่เหล็กลงบนแผ่นดิสก์ การทาสี ต้องยอมรับเลยว่าอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ตาม มักจะผ่านการเคลือบมาทั้งสิ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน ปิโตรเลียม ตลอดจนชิ้นส่วนทางการแพทย์ ฯลฯ สำหรับการชุบแข็งเหล็กกล้านั้นจะเป็นการทำให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยการให้ความร้อนเพื่อทำให้เหล็กกล้าเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากนั้นจึงเย็นตัวลงโดยอัตราการเย็นตัวต้องเร็วพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกเป็นมาร์เทนไซต์ที่มีความแข็งแรงสูงดังนั้น ในทางอุตสาหกรรมการชุบโลหะเป็นการตกแต่งผิวโลหะนั่นเอง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ […]