Tag: รับทำโล่รางวัล

เหตุผลของการใช้โล่รางวัลในการประกาศเกียรติคุณของผู้คน

ในปัจจุบันการทำโล่รางวัลที่จะใช้นำมามอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ใครสักคนนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีร้านที่รับทำโล่รางวัลกระจายตัวอยู่มากมาย สถาบันหรือองค์กรไหนต้องการมอบโล่รางวัลให้กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จคนใดก็สามารถสั่งร้านให้ทำโล่ได้ตามต้องการเลย ถือว่าง่ายและไม่มีความซับซ้อนใด ๆ แต่หากย้อนกลับไปในสมัยก่อนอะไรก็คงไม่ง่ายแบบในวันนี้ เพราะวัสดุที่จะนำมาทำโล่รางวัลก็มีจำกัด รวมไปถึงเทคโนโลยีวิทยาการต่าง ๆ ก็ยังมีน้อยและไม่ได้ก้าวหน้าเช่นปัจจุบัน นั่นจึงนำเราย้อนกลับไปคิดถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมจึงต้องมีการมอบโล่รางวัลในการประกาศเกียรติคุณของผู้คน เรื่องนี้มีที่มา ลองมาติดตามกัน ที่มาของการใช้โล่เป็นรางวัล หากย้อนประวัติศาสตร์กลับไปในโลกยุคโบราณ ในตอนนั้นก็คงยังไม่มีแหล่งรับทำโล่รางวัลเหมือนในปัจจุบันแน่นอน อีกทั้งถ้าเป็นในสมัยโบราณโล่อาจจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นรางวัลด้วยซ้ำ เรื่องของการใช้โล่นำมามอบเป็นรางวัลนั้นไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจน แต่นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการก็ได้มีการสันนิษฐานถึงที่มาไว้หลากหลาย กระแสหนึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวสัญญะวิทยาผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานไว้ว่า ในยุคโบราณมนุษย์เราทำสงครามกันแทบจะตลอด เพื่อแย่งชิงหรือปกป้องอาณาเขตบ้านเมืองของตนเอง นอกจากดาบ และหอกแล้ว […]