Tag: air filter ปั๊มลม

air filter ปั๊มลม มีหลักการทำงานอย่างไร ข้อแนะนำในการใช้งาน

air filter ปั๊มลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของลมเพราะลมที่ออกจากปั๊มลมอาจยังไม่บริสุทธิ์หรือยังไม่มีความสะอาดมากพอเต็มไปด้วยไอน้ำ แม้ว่าจะการผ่านกระบวนการลดไอน้ำ พร้อมทั้งหม้อแปลงลมดักมาก่อนแล้วก็ตามนอกจากนั้นก็ยังมีฝุ่นละอองต่างๆ ปะปนมาด้วย air filter ปั๊มลม  หรือ Filter กรองอากาศ ช่วยในการดักจับฝุ่นละอองหรือไอน้ำได้เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ในวันนี้เราจะพาทุกๆ คนมาทำความรู้จักกับหลักการทำงานของ air filter ปั๊มลม  หรือตัวกรองอากาศ โดยมีหลักการทำงาน คือเมื่อลมผ่าน Air In หรือผ่านคีบบังคับลมเข้าไปแล้วลมจะเกิดหมุนวน […]